WYDARZENIA

Bale PRZEBIERAŃCÓW 2019-2020

W roku 2019-2020 będziemy realizować projekt – Poznajemy kraje i zwyczaje. Dzieci w każdym miesiącu będą przenosić się do innego kraju w celu poznania tradycji, kultury danego kraju. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą zarówno w języku polskim jak i angielskim.